OBN Afaan Oromoo is live now: JEENERAAL TAADDASAA BIRRUU

OBN Afaan Oromoo is live now: JEENERAAL TAADDASAA BIRRUU

JEENERAAL TAADDASAA BIRRUU

MAATII JEENERAAL TAADDASAA BIRRUU
===============================
[OBN 29 04 2010] Ayyaana Qillee Sababeeffachuun turtii Maatii Jeeneraal Taaddasaa Birruu waliin taasifame.

Koomedii Saqii Saanqaa 29 04 2010