Sirna awaalcha jalatamaa jaarsaa biyyaa abbaa gadaa Obboo Lammaa Caalaa 

Sirna awaalcha jalatamaa jaarsaa biyyaa abbaa gadaa Obboo Lammaa Caalaa 

Sirna awaalcha jalatamaa fi kabajamaa akkasumaas jaarsaa biyyaa beekamaa abbaa gadaa Oromoo Obboo Lammaa Caalaa booll’a keessaan daadhiin yaa guutuu