VOA Afaan Oromoo: Marii Obboo Baqqalaa Garbaa Wajjin

VOA Afaan Oromoo: Marii Obboo Baqqalaa Garbaa Wajjin

Gaafii fi Deebii itti aanaa dura ta’aa Kongirasii Federaalawaa Oromoo, Obboo Baqqalaa Garbaa wajjin geggeeffame daawwadhaa


Caamsaa 11, 2018 (VOA Afaan Oromoo) β€” Mooyyalee, dira godina Booranaa keessa jiruu Finfinnee irraa km 772.8 fagaatu. Daarii Itoophiyaatii fi Keenyaa irra jira.

Bara hedduu lafa waraanaa taate. Warrii lafaa waraana naannoo Somaalee, Liyuu Hayilitti halkanii fi guyyaa nama hadhaa jedhee himachaaf karaa mara.

Ji’a kanaayyuu akka warrii lafaa jedhutti poolisii Oromiyaa marroo waajjira isaanii keessatti waraanii Liyuu Hayil hadhe.

Eegii guyyaa dheengaddaa Komaandi Poostiin poolisii Oromiyaa irraa qawwee guuree asitti, akka warrii lafaa jedhutti miseensii poolisii dira Mooyyalee keessaa hin mullatu. β€œNamii tokkolleen hin mullatu waan boqonnaa bahan fakkaatan.”

Lafa amma Komaandi Poostiitti bulchuutti jira. Waraanii Liyuu Poolisi akka fedhe dhufee Mooyyale hadha Komaandi Poostiitti himannee dadhamne,” jedha warra lafaa.

Eegii Poolisii Oromiyaa Mooyyaletti qawwee irraa hiikanii asitti laftii adiyyoo, warrii lafaa soda qamna jedha.

β€œKomaandi Poosti hin amannu adoo warrii achi jiru duruu nu fixanii tana maleellee ammallee laftii qaa qabdii,adiyyoo.

Sodaa jedhan tanaaf hardhallee Mooyaletti biirolee mootummaatii fi manneen nyaataa fi dhugaaii hedduutti cufaa oole.

β€œBiirolen mootummaa tokkollleen banaa mitii baankii tokko tokko banaa qabaa namii manuma oola.”

Warrii lafaa waraanii Liyuu Poolsii ammallee dagachiisee nama hadha jedhee sodaata.

Ammallee waraana humna guddaa gara Keenyaatii fi Somaaleetiin Mooyaletti guurutti jriaa jedha warra VOAn gaafatte.

β€œNyaaphii qawwee hidhatee dhufuutti jira. Mootummaa irraa amantii hin qamnuu maan goona jennee mariitti jirra.”

Akka jecha jaarrolee Mooyyaleetti Hagayya 28, 2010 irratti Komaandi Poostiin jaarrolee biyyaatii fi bulchoota naannoo koraaf yaamtee mari’atte.

β€œFurmaata nu hin kennitanii isanillee hin amannuu jedhanii biraa galan.”

Jaarroleen VOAn dubbifte ammoo nagaa lafaatii fi ka sabaa-sab lammiillee eeguuf mariitti jirra jedha.