OBS. Turtii Damee Dantaa Alaa ABOtti, I-G Quunnamtii Hawaasaa kan ta’an Obbo Raggaasaa Oljirraa.

OBS. Turtii Damee Dantaa Alaa ABOtti, I/G Quunnamtii Hawaasaa kan ta’an Obbo Raggaasaa Oljirraa.


“Didi Didii” dhaa Hanga “Saaqi Saanqaatti”-Ittiiqaa Tafarii Maal jedha?


Hacaaluu Hundeessaa Galma Barkumeetti Geerarsa haala darbe fi Oromiyaan itti jirtuu akkasi jedhe.