Obbo Leencoo Lataa haasaa baatilee muraasa dura qabxii 6 kahanii dubbataa turan sana dogoggora jedhan ta’ee isaaniif

Caalii Hinsarmuu

#Alert!
Jaarsa kanaaf du’a naaf kadhaa maaloo salphina itti baayatee salphaa!!!!!!
Ibsa maqaa paartilee Oromiyaa keessaan har’a bahe ilaalchisee komiin dhalatee jira.

Ibsi kun paartileen Oromiyaa akka yaada Abiyyi deggaranitti bahee jira.

Ibsa kanaan duratti obbo Leencoo Lataa baatilee darban keessa qabxii 6 kaahuudhaan mootummaan ammaa mootummaa Oromoo akka ta’etti lafa adeeman maratti lallabaa turan. Dubbii isaanii sanaan mootummaa kana nii kuffisna utuu hintaane jabeessuuf hojjenna kan jedhu yoo ta’u, gama kaaniin ammoo akka mormituu ta’anittis of ibsaa turan

Oduun har’a bahaa jiru haasaa Obbo Leencoo Lataa baaatilee muraasa duraa sana faalleessa “Dhaabni an hundeesse ADO’n amma hinjiru. Maqaa kanaan nama ibsa har’a baase hinbeeku” jechuun obbo Leencoo Lataa akka Jaawaritti hime maxxansa isaan Jaawar hubachiisee jira.

Obbo Leencoo Lataa haasaa baatilee muraasa dura qabxii 6 kahanii dubbataa turan sana dogoggora jedhan ta’ee isaaniif; ibsa har’a maqaa paartii isaaniin baheen dogoggora jedhuu isaanii waan beekamu hinjiru


Ethio 360 Zare Min Ale ”የፖለቲካ ፓርቲዎችና ህገ መንግስታዊ ቀውስ” Saturday May 9, 2020