Obbo Leencoo Baatii summii boftillee biifuu hindandeenye, ilmaan Oromootirratti facaasaa jira.

Obbo Leencoo Baatii summii boftillee biifuu hindandeenye, ilmaan Oromootirratti facaasaa jira.

Gidduu kana ergama shiraa lama qabatee akka Oromoon hundeedhan cabee bittinnaa’uf Mootummaa Ameerikaa wajjin mariirra ture. Guutun odeeffannoo madda amanamaarraa argamee, akka dubbii afaan Leencoo Baatitti kan gadiiti.
 
-”Diinonni Itoophiyaa gurguddoon ammatti lamadha. Isaanis Lammaa Magarsaa(Fundamental Oromo Nationalist) fi Jawaar Mohaammad(Fundamental Oromoo Islamistdha!). Lammaan nama dhiphummaa sabboonummaa Oromoo qofa qabatee saboota Itoophiyaatirratti duulun, jibbaa fi haaloo sanyummaa lallabaa ture, ammas shira #Oromummaa jedhu qofaan jibba saba Amaaraatin machaayee biyya diiguf socho’udha.
 
-Jawaar Mohaammad Islaama dhiphataa Oromoo kutaa fi amantiidhan diigun Oromiyaa Musliima qofaaf taatu ijaaruf jibba kiristaanotaatin socho’udha. Kanaaf jarri kuni lamaan hanga badanitti biyyi teenya Itoophiyaan guddachuu miti, nagaa argachuu hindandeessu. Itoophiyaa keessatti ammatti Jawaar fi Lammaan diina biyya Itoophiyaa fi saboota isheeti. Ilaalchonni fi barsiifni jarri kuni lamaan lallaban biyyatti nu harkatti sadarkaa hamaatti geessaa jira.
 
-Sabboonummaan Oromoo faana Lammaa Magarsaa hordofee deemaa jiru biyya keenyaaf gufuudha. Waliin jireenya Sabni Oromoo saboota akka Amaaraa fi biroo waliin godhuuf balaa hamaa qaba.
-Islaamummaan faana Jawaar Mohaammad hordofee dhufaa jiru, Kristaanota Itoophiyaatif sadarkaa balaa guddaa geessisurra ga’ee jira. Amma nu biratti waca garee jara kana lamaanii biyya teenya keessaa balleessun hojii paartii keenya jalqabaa ta’ee jira.
 
-Lammaa fi Jawaarif bakka kennuun dhaabbilee bara TPLF biyya diiguf hundaa’an warra akka ABO Shaneetif bakka kennuudha. Gareewwan maqaa sabaatin gurmaawanii Itoophiyaarratti duulanii seenaa Itoophiyaa kaleessatirraa faallaa adeemaniif bakka laachudha. Amaaraa fi Oromoo wal nyaachisuudha.
-Kanaaf Mootummaan Ameerikaas waan biyya keenya keessatti namoota finxaaleyyii kanneenin ammatti ta’aa jiru kana beeke


President Eerteraa Isaayyas Afewerqii Dhimma Itoophiyaa keessa seenuun Bukeessuu Itti Fufan!

Gaaffii fi deebii kaleessa TV biyyattii waliin taasisaniin sirna Federaalizimii sab-daneessaa sabaa fi sab-lamoonni dhiiga isaaniitin ijaaruuf yaalaa jiran busheessee dubbate Presidentichi.

Kunis yaada humnoota leellistoota sirna Nafxanyaa MM Abiyyi Ahimad dabalatee hojiitti hiikuuf irratti hojjetaa jiran tahuun beekamaa dha.


ተመልከት፥ የደብተራ መንፈስ ምን ያህል እንደ መርግ እንደ ተጫናት ይህችን ዩቶቢያ! “ኢትዮጲያ” የሚል ሲያሜ ከዬት ተገኘ?
ከዬትም ይገኝ የፊደል አቀማመጥና ቅርፅ ተፈጥራዊና መለኮታዊ ይመስል ቁጥሮች ሰይመህለት ሲታበቃ “ኢትዮጲያ የማትፈርስ ምትሃታዊ ናት” የሚል ሰው “ዶክተር” የሆነበት ተዓምር ካልገረመህ አንተም የምትገርም ነህ።
አገር ሰው ሰራሽና ፈራሽ ናት፤ ባጭሩ የሚትኖርበት ቤት በለው።
 
የመዝለቋ ጉዳይ እንደ መኖሪያ ቤት ሁሉ የሚወሰነው ከአሰራሯና ሲትሰራ ከቆመችበት መሰረት (ማህበራዊ ስምምነት ) ፣ ከተዋቀርችበት ዋልታና ማገር (የአስተዳደርና የማህበራዊ ፍትህ ስርአት) ጥንካሬ ነው። ተቋማዊና መዋቅራዊ ኢ—ፍታሀዊነት ባለበት ሰላም አይታሰብም፤ ሰላም በሌለበት አገርም አይጸናም— የኢትዮጲያ ችግር ይሄ ነው። ስለሀገር የጠራ ዕይታ፤ ስለችግሮቿ ሳይንሳዊ ምልከታ በሌለበት አገር ታገገማለች የሚል ተስፋ አይኖርም። ጥንቆላና ከንቱ ቅዠት ከቤተመንግስቷ ገብቶ የተደላደለባት ኢትዮጲያ ተስፋ የላትም።
 
አገር በ9 ቁጥር ትጠበቃለች፤ በ7 ቁጥር ትቀደሳለች የሚለው ጥንቁልና የሮዳስ ብቻ ብቻ ቢሆን ችግር ባልኖረው ። የመንግስቱ መሪ የሆነው የዐቢይ አህመድ አመለካከትም በዚሁ የተቃኘ መሆኑ ነው አደጋው።
ዐቢይ የመፈክር ያህል “ኢትዮጲያ አትፈርስም” እያለ የሚደጋግም ብቻ ሳይሆን “እናቴ 7 ኛ ንጉስ እንደሚሆን በህልም አይታ ነግራኛለች የሚል ጉደኛ ሰው ነው። ይህን ሲል የደነገጠ የለም።
 
ይህን ሲናገር አገርና ህዝብ በእናቶቻችን ቅዠት አይመሩም ብሎ ያለው የለም፤ በአድናቆት እጆቹ እስኪግሉ ያጨበጨበ እንጂ…
ኢትዮጲያን ተዋት … ሳትነሳ የወደቀች ፣ ተስርታ ያላለቀች ናት። አሜሪካ ራሷ ጊዜዋን ጠብቃ ትፈርሳለች