Obbo Lammaa Magarsaa waamicha keenya owwaatee jira.Walgahii koree qindeessituu ODP

Obbo Lammaa Magarsaa waamicha keenya owwaatee jira.Walgahii koree qindeessituu ODP

Lammaa Magarsaa

Yoo dhugaa taheef odeessi Adaamaa irraa dhufu jajjabeessaa fakkaata. Obbo Lammaa Magarsaa waamicha keenya owwaatee jira. Walgahii koree qindeessituu ODP kan aanaalee fi godina hunda irraa filamee Adaamaatti wal gahe irratti Obbo Lammaan dubbatee jira. Yeroo dubbatus cita dubbii itti hime. ‘Idiyooloojiin keenya Oromummaa fi sabboonummaa malee ammatti ida’ama biraa miti jedhe. Adeemsa jiru laalchisee ODP keessatti wal diddaan akka jiru ifa godhe. Leenjii kophaa fiigichaa kan guyyaa shaniif itti dhama’amaa ture fudhatama dhabsiise. ‘Ida’amni sadarkaa biyyaatti yaadame dura akka Oromiyaatti yoo ‘ida’amne’ malee akka hin milkoofne jala mure. Hirmaatota wal gahichaa 2500 tahaniin ‘qabsoo hadhaahaaf of qopheessaa, dantaa Oromoo dabarsitanii hin kenninaa’ jedhe. Hirmaattonni wal gahichaas ho’isanii harka dhahaniif.

Ummanni keenya kana beekee ODP irratti dhiibbaa jabeessuu qaba. Jal’inni jiru sirraahee jabina kanaan akka durfamu, sagaleeleen jajjaboon ODP keessaa akka deebi’ee olaantummaa qabatu tumsuutu irraa eegama. ODPiin aangoorra jira waan taheef wal dhabdeen achi keessa jiru gurra alagaa yoo gahe kallattii diigaatti akka nu oofu beekuudhaan waan keenya eeggannoodhaan qabnee haa sirreeffannu. Obbo Lammaa fi sabboontonni ODP keessa jiran hunduu yeroo kanatti tumsa ummata Oromoo jabaa barbaadu. Warri injifannoo Oromoo micciirus humna duubbee sabboontota kanaa jiru arganii yoo qalbii qabaatan dafanii haa toobatan.

ለማ መገርሳ የ አዳማው ስበሰባ ላይ በመገኘት አዳቅሌ መደመር ፍልስፍናን አፈር ድቤ አብልቷታል!
👉የኛ አይዶሎጂ ‘OROMUMMAA’ እና ‘SABBOONUMMAA OROMOO’ ነው እንጂ ‘መደመር’ አይደለም። 👌~ ለማ መገርሳ

👉በ ሐገር ደረጃ የታሰበው መደመር እንደ ኦሮሚያ ከተደመርን እንጂ ሊሳካ አይደለም አንድ ኢንች ወደፊት ሊራመድ አይችልም። አዎ መደመር መጀመር ያለበት ከቤት ነው ። የ ኦሮሞ ፖለቲካ ፓርቲዎችን እነ ኦነግ፣ ኦፌኮን የ ያላሳተፈ ማቀፍ ያልቻለ ድምር የትም አያደርስም። 👌
~ ለማ መገርሳ

👉በተለይ በተለይ የ ኦሮሞ ልሂቃን የ ኦሮሞ ሕዝብ ተወያይቶበት ይሆነኛል ብሎ በራሱ አምኖ ካልተቀበለ በቀር ፣ ዝም ብለው ዩተወሰኑ የ ፖርቲው አባላቶች ስለተስማሙ ብቻ የ እኛ ፖርቲው ሀሳብ ሆኖ ስራላይ ሊውል አይችልም። 👌
~ ለማ መገርሳ

Taagal Daaqaa Waaqgaarii 


OMN: Gabaasa Addaa, Haala Godinaalee Lixa Oromiyaa irratti turtii Jiraattota waliin taasifame (Fulbaana 20, 2019)

OPDOn Ayyaanaa Irreessaa Irratti Alaabaa ABO hin qabatiinaa jechaa jirti. Edas Edanas !! Kaleessas har’as diinni Oromoo OPDO dha!


Itiyoophiyaa ishee kaleessa osoo hin taane, tokkummaa Oromoo Guddisuun kan saboota sabilamoota hunda walqixe kessummeessitu ijaaruuf kutannoon hojjenna jedhan, pireezidaantin Itti Aanaan Mootummaa Naannoo Oromiyaa
Obbo Shimelis Abdiisaa.


Obbo Lammaa Magarsaa dhiibatee qabsootti deebi’aa jira. Dubbiin Maddamarii akkuma Oromoof ta’uu diddetti isaafis hin taane. Ammallee “Gooftaan keenya ummata” kan jedhutti amana. Wanti hanga ammaa isa ukkaamse shira hedduutu jira. Siyaasaa suuraan madaalaa turretu nu gowwoomse. Dubbiin akka suuraa irratti mul’atan sanii miti. Bukoon isaanii guyyaa tokko dhoohuu hin oolu. Ammaaf waan quba qabnu hunda gadi hin baafnu garaatti qabanna. Guyyaan ni dhufa! garuu obbo Lammaa Magarsaa deeggarsa cimaa isa barbaachisa.

በእውር ድምብር እየተመራ ያለው የኢህአዴግ ውህደትን በተመለከተ መረጃ

ለውይይት የቀረበ የውህደት አጀንዳ በሌለበት፣ በካድሬዎች በሚሰጥ “መደመር” የተባለ የ fantasy አለም ስልጠና አማካኝነት ኢህአዴግን ለማዋሀድ ውል አልባ የሆነ፣ መያዣ መጨበጫ የሌለው እንቅስቃሴ እየተደረገ ነው። አዳማ በተደረገው ስልጠና ላይ አቶ ለማ መገርሳ በእውር ድምብር ጉዞው ላይ ያላቸውን የሰላ ትችት በግልጽ ቋንቋ አስቀምጠዋል። “በጉዳዩ ላይ የተለያዩ ምሁራን በየደረጃው ባልተሳተፉበት፣ እና አለቃችን የሆነው የኦሮሞ ህዝብ ሳይመክርበት፣ ግልጽ የውህደት አጀንዳ ቀርቦ ውይይት ሳይደረግበት ለውህደት የሚደረገው ጥድፊያ ስህተት ነው” በማለት ሀሳባቸውን አቅርበዋል። የውህደቱን train wreck ግን ምንም አመክንዮ የሚገታው አይመስልም። Indoctrinate በተደረጉ በቀቀን ካድሬዎች አማካኝነት “መደመር” በሚለው ሀሳብ ዙሪያ ተዋህደናል የሚል ፕሮፖጋንዳ የመስራት እቅድ አለ።Maal kan warra Ma’ikalaawwitti dhume qofa boonya har’as ajjechaan sukkaneessaa nurraa hin dhaabbaneehoo???
Qaamni kana raawwatee ummataaf ibsamuu qaba.