Obbo lammaa magarsaa: Oromooni Kamisee lammiilee Oromoo qe’ee

Obbo lammaa magarsaa: [OBN 02 03 2010] Oromooni Kamisee lammiilee Oromoo qe’ee fi qabeenya isaanii Naannoo Somaalee Itiyoophiyaa irraa buqqa’aniif deeggarsa kennuuf PBMNO Kabajamoo Obbo Lammaa Magarsaa waliin waa’ee TOKKUMMAA Oromoo irratti mari’atan. “GATII BAAY’EE KAFFALEE AS – GEENYE”; Obbo Lammaa Magarsaa

“GATII BAAY’EE KAFFALEE AS – GEENYE”