Obbo Juneeydii Saadoo biyyatti deebi’an. Ummati hedduun alaabaa ABO kan mallattoo Bilisummaa Oromoo ta’ee jiru qabachuun buufata Xiyyaaraa

 Obbo Juneeydii Saadoo biyyatti deebi’an. Ummati hedduun alaabaa ABO kan mallattoo Bilisummaa Oromoo ta’ee jiru qabachuun buufata Xiyyaaraa Idil-addunyaa Booleettis simannaa ho’aa taasifameefii jira.
Ob Junaddiin kan Pireezidantii Duranii Mootummaa Naannoo Oromiyaa, yeroo biyyaa baqatanii bahanitti Ministeera Sivil Sarvisii Federaalaa ta’anii hojjachaa turan.

Via: Dhábasá Wakjira Gemelal

 


Yaa Gootota Sabaa, dhugaaf kan wareegamtan, hambaa wareegamaa kan taatan, walumatti, GALATA guddaan isiniif qabna!