Obbo Geetaachoo Asaffaa Akka To’ataman Ajaji Hidhaa Ba’e

Obbo Geetaachoo Asaffaa Akka To’ataman Ajaji Hidhaa Ba’e

Daayrikterri odeeffannoo fi tika nagaa Itiyoophiyaa duraanii obbo Geetaachoo Asaffaa to’annaa jala oolchuuf naannoo Tigraay waliin dubbaraa kan jiru ta’uu abbaan alangaa Federaalaa beksiseera.

Maqaleetti kan argaman OBBO Geetaachoon poolisii dhaan akka barbaadaman erga beekamee bubbuleera. Ajaji hidhaas ba’ee jira. Obbo Geetaachoo Asaffaa kan shakkaman dhiittaa mirga namaa hamaa dhaan ta’uun beekameera.

Mootummaan Federaala Itiyoophiyaa fi mootummaan naannoo Tigraay dhimmi Geetaachoo Asaffaa ilaalchisuun gamanaa fi gamas taa’uun wal dhaggeeffataa jiraachuu ragaaleen kaleessaa qabanii ba’an mul’isaniiru.

Directera tika nagaa Itiyoophiyaa duraanii Geetaachoo Asaffaa to’annaa jala akka oolu mootummaa naannoo Tigraay waliin mariin geggeessama jiru hanga yoonaa hin xumuramin jiraachuu abbaan alangaa Federaalaa beeksisee jira.

Har’a waajjira abbaa alangaatti ibsi kenname dhimmootii adda addaas of keessaa qaba. Hidhamtoonni 500ol ta’an dhiifami godhameefii gad dhiifamuun illee tuqamee jira. Itti gaafatamaan waajjira boordii dhiifamaa abbaa alangaa obbo Zeleqee ennaa ibsan keessumaa dubartoonni daa’ima of harkaa qaban kanneen 26 ol ta’an dhimmi isaanii addatti ilaalamee mirga daa’immanii waliinis wal qabatee dhiifamni akka godhamuuf ta’eera jedhan.

Ayyaana Gannii sababa godhachuu dhaan kanneen akka gad dhiifamaniif dhiifamni godhameef Jimaata dhufuu qabee kan hiikaman ta’uu abbaan alangaa beeksiseera.


Jarri ODP tun raatuu dha mo maraatuu dha ?
“Ulfinna Mata’aa mormi hin beekkatu” jedha worri keenna yo mammaaku. Isaanilleen ilmaanuma Oromootii itti hin jarjarinaa jennee nama irraa qabaa oollaa isaan ammoo maanoo tuqaa oolan. Me motoora uummatarraa guuranii “geejjiba shanee toowanne “ jechuun maan jechuu dha? Osoo dhuguma Kan shanee ta’ee ho maaliif toowatu? Shaneen amma seera biyya saniin bula jettee Finfinnee hin jirtuu?
Kun gocha Lammaa fi Abiy faallessuuf godhame fakkaata. Lammaa fi Abiy kana beekaa gochaa yo jiraatan ammoo “ ifiinuu duutii maaf of huuti?” Jennaan.

Dhiigni lammiiwwan nagayaa 13 Jimaata gaafa Dec 28, 2018 isin dhangalaasistan Kan ilmoo namaa ta’uu hin dagatinaa!
Qoosaa kana osoo lakkichanii isiniif woyya!

Nagessa Oddo Dube

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

#TIGRAAY WARAANA meeshaalee waraanaa guuruuf gamasitti ergamee ture, meeshaa biroo fuudhuu mitii kan qabuyuu achiittii gatee of irra deebi’aa jira.


WBO is  antidote of their venomous news!

WBO Abdii sabaa!


These two medias are vomiting anti-Oromo venomous news!

Etthiopia: ኦነግ – ቲም ለማ – ሕወሓት – ሳዲቅ አህመድ ከኢትዮጵያ መልስ| Hiber Radio | Sadik Ahmed