[OBN 12 01 2010] Abbaan qabeenyaa Obbo DINQUU DAYYAAS

[OBN 12 01 2010] Abbaan qabeenyaa Obbo DINQUU DAYYAAS lammiilee buqqa’aniif birrii Miiliyoona 12 arjoman. Koreen deeggarsa lammiin lammiif gummachaan walitti qaban hojii eegalan.