Dhukkubbiin dhiibbaa dhiigaa waan wal’aansa hin argatiniif Obbo Baqqalaa Garbaa qaroo isaa bitaa dhabuuf akka deemu doktoroonni himaa jiru

Dhukkubbiin dhiibbaa dhiigaa waan wal’aansa hin argatiniif Obbo Baqqalaa Garbaa qaroo isaa bitaa dhabuuf akka deemu doktoroonni himaa jiru. Manni hidhaas kilinika doktoroonni refer godhaniif geessuu didanii jiru. Nama jabaa kana manuma hidhaatti miidhanii ajjeesuu barbaadu fakkaata.

Qndaalonni OPDO gaafa ragaa isaa irraa hafte akka inni bahu Wayyaanee amansiifnee jirra jechaa turte. `Ergasii garuu namni waa’ee bahiinsa isaa kaases hin jiru. Tarii jarri OPDOs akkuma warra Wayyaanee bahiinsa isaa kana sodaatanii laata shakkiin jedhu waan karaarraa maqe natti hin fakkaatu.

Kanaafuu ummanni keenya lubbuu goota kanaa baraaruuf falmaa isaa bifa haarayaan itti qabsiisuu qaba.

 Via: Jawar Mohammed


“Of eeggannoo dhumaa abbaa irree TPLF tiif:
———————————————-
Torbee Tokko qofa.

TPLF 
#Karaa Nagaa kadhannee dadhabnee jirra.
#Obsinee dadhabnee jirra.
#Ammas guyyaa guyyaan ajjechaa fi saamichi ture itti fufee jira.
#Deebiin keenya karaa TPLF jiru nutu balleesse jechuu fi ibsa baasuun alatti deebiin hin jiru.
Ammas tuffiin Oromoof qabdu itti fufee jira.
Qeerroon Tooftaa isaa itti jijjiiruu qaba.

Kanaafuu Ajandaan Qeerroo kana booda
1ffaa. ” Hidhamtoonni siyaasaa hundi ” haal duree tokko malee Torbaan tokko (20/5/2010 -27/5/2010 ) keessatti gad-lakkifamu qabu.
2ffaa. Ajjechaan Oromoo fi Saba Amaaraa irratti raawwachaa jiru hatattamaan haa dhaabbatu.

Gaaffiin keenna yoo deebii argachuu baate:
Guyyaa 28/5/2010 irraa eegalee Tarkaanfiin adda ta’e Qeerroo Oromiyaa maraan bakka hundatti kan fudhatamu ta’uu dursinee beeksifna.

Tarkaanfiin fudhatamu guyyaa 27/5/2010 irraa eegalee kan ibsamu ta’a.
Ammasitti Qeerroon Walkurfeesuun qophiin haa eeggannu.
Hubachiisa:
Uummanni magaalaa dursitanii #Midhaan akka daksiifatan
#Qoraanii fi cilee akka bitattan Qeerroon dhaamsa dabarseera.

Kan raawwatu Qeerroo guutuu Oromiyaa maraa bakka hundatti ni raawwatu.

Qabsoon Qeerroo hanga gaaffiin Oromoo hundeen deebii argatutti bifa daran cimeen itti fufa !!!

Qeerroowwan Oromoo irraa”

Via: Nagessa Oddo Dube