Obbo Baqqalaa Garbaa [OBN 28 07 2010] Bu’uura Heera Mootummaan umm

Obbo Baqqalaa Garbaa: [OBN 28 07 2010] Bu’uura Heera Mootummaan ummanni yoo aanga’e, rakkoon biyyittii wolxaxaan furmaata argata.

Maa’ikalaawwiin cufame. Waa’een cufamuu isaa kan hiikkaa qabaatu yoomi kan jedhuuf OBN irratti akkas jedheen ture. Viidiyoo kana laalaa.