Simannaa obbo Baqqaalaa Garbaa Adaamaa- Obbo Baqqaa is a wise leader.

Simannaa obbo Baqqaalaa Garbaa Adaamaa

[OBN 07 06 2010] Hoogganaa itti aanaan Kongirasii Federaalistii Oromoo Obbo Baqqalaa Garbaa mana amala sirreessaa federaalaatii hiikamuun, Qeerroo fi uummata magaalaa Adaamaatiin simataniiru.
simannaa kana irrattis kantiibaan magaalaa Adaamaa Aadde Adaanech Habeebee argamaniiru.

Sirna simannaa Obbo Baqqalaa Garbaa Magaalaa Adaamaatti taasifame TV’n OBS hordofeera.Akka daawwatan kabajaan isin affeerra.Horaa Bulaa!OBS Filannoo Uummataa.

“Nu’i bahun keenyaa qofti akka waan Oromoon mana hidhaati bahee, Oromoon mana hidhaa keessa hin jirreetti akka hin lakkoofne, qabsoo keessanis akka booddeetti hin hambisne,” jedhan Obboo Baqqalaa Garbaa.
Simannaa oo’aa godhameef, akkasumas gaafii fi deebii Afaan Ingiliziitiin miidiyaa addunyaatii keennan daawwadhaa. #Oromo #Ethiopia #BekeleGerba

Sirna simannaa Obbo Baqqalaa Garbaa Magaalaa Adaamaatti ture,TV’n OBS hordofeera daawwadhaa!

Faces of Hero’s-Gaazexeessaa Alamuu Tashoomaa qabsoo ummataan hiikame. 
Baga gammadne

Dhaamsa Jabaa Hiriira Shaakkisoorratti!
=============================
“Eennulle taatu, hoggansa kamirrayyuu yo jiraattan, uummata gurguraattan seenaan isin gaafata!”

Simannaa Obbo Dajanee Xaafaa, Haasaa obbo Baqqalaa Garbaa,