Obbo Andu’aalem Arraagee yaada bilchaataa fi ijaaarsa ajaa’ibsiisaa Kenne jara Keenyaaf.

Obbo Andu’aalem Arraagee yaada bilchaataa fi ijaaarsa ajaa’ibsiisaa Kenne jara Keenyaaf.
የአቶ አንዷለም አራጌ በሳል አስተያየት የሚደነቅ ነው