Obbo Andu’aalem Arraagee yaada bilchaataa fi ijaaarsa ajaa’ibsiisaa Kenne jara Keenyaaf.

Above Single Post

Obbo Andu’aalem Arraagee yaada bilchaataa fi ijaaarsa ajaa’ibsiisaa Kenne jara Keenyaaf.
የአቶ አንዷለም አራጌ በሳል አስተያየት የሚደነቅ ነው

Below Single Post