Dubbii Obbo Andargachoo Tsiggee waggaa 7 dura ESAT irratti dubbate laalchisee waanin guyyaa kana maxxanse tokko irratti namoonni link isaa nuu ergi naan jettan hedduu dha.

Dubbii Obbo Andargachoo Tsiggee waggaa 7 dura ESAT irratti dubbate laalchisee waanin guyyaa kana maxxanse tokko irratti namoonni link isaa nuu ergi naan jettan hedduu dha.

Link isaa kunooti. Daqiiqaa 30:15 irraa eegala. Hanga daqiiqaa 47ffaatti caqasuun gaarii dha. Dhaaba sabummaan jaarame akka ABO waliin araaramuuf wanni kennanii fudhatan hin jiru, fudhachiisuu malee yaada jedhu dabarsa. Gimbot 7 federaalummaa sabummaa irratti hundaawettis kan hin amanne tahuu as keesstti kaasa. Kaayyoo qabsoo dhaaba Oromoo Oromummaa irratti jaarame aangoo biyyoolessaatiin gowwoomsanii dagachiisuun salphaa jedhanii kan amanan tahuus dubbateera.

Dubbii kana yaadachiisuun kiyya garuu namia kana fi jaaramaya isaarratti diinummaa hamaa akka horannuuf miti. Hafuura araaraa ri walii galtee mul’ataa jiru booressuufis miti. Dhugaa har’a argaa jirruu fi abjuu jarri Oromoof qabu wal biratti madaalaa deemuun dirqama tahuu yaadachiisuu qofaafi. Eeggataa sirbuun barbaachisaa dha dhaamsa jedhu dabarsumaafi.

ESAT-Ethiopia Andargachew Tsigie about OLF,Eritrea & Assab (Part 2)


Yaya Beshir