Obbo Abduljabbaar huseen harka namaatin Ajjeefamu warri janaaza isaa dhiqe himan woyii carraa oromoo !!

Obbo Abduljabbaar huseen harka namaatin Ajjeefamu warri janaaza isaa dhiqe himan woyii carraa oromoo!!


ODUU Hatattama Jawar fatu du’e jadhana awalacha Abduljabara gubbatii oromoon mal ega  Moha Orom

Waan biraa waanan jedhu hin qabu ani Abbaa koo, rabbiin jannatal furdoosin si haa qananiisu insha

Eertiraa fi Itoophiyaan diina turan. Yoo xiqqaate lubbuu kuma 100 itti bade. Gaafa sana Abiyyi


Dhugaan baate!”Maalif wal dhoksina, eenyummaansodaannee dhugaa dhoksina? Abduljebar Hussien dhibee