Ob Lammaan waa’ee nageenya Oromiyaa irratti furmaata waarawaa barbaadaa jiru.

Ob Lammaan waa’ee nageenya Oromiyaa irratti furmaata waarawaa barbaadaa jiru
Gaaffiin Oromoo akka deebii hin arganne amane!!