“Nuufis hin dhukaasinaa, Nuttiis hin dhukaasinaa” Artist Sayyoo Daandanaa

“Nuufis hin dhukaasinaa, Nuttiis hin dhukaasinaa” Artist Sayyoo Daandanaa

Dubbiin kun dubbii gabaabduu ergaan isaa immoo qalamni katabee hin fixu, waraqaan warshaan addunyaaf gad baasaa jiru hundi osoo irratti katabanii hin fuutu.

Hadaraa dhaamsa Sayyoo kana share godhaatii warra qawwee malee jechaa jiru san biraan nuuf gayaa.

Adem Misoma


Ergaa guddaa qaba warra siyaasatif video tana odhaa Karaa kootu sirriidha
karaa keetu sirrii miti Hin
barbaachisu Waalin galan ala galu
~~~~~~Obboo lammaaf Obbo daawud yeroo Waalii galttee jaraa diigan Abbaan gadaa Akkanatti Waalitti araarssu qaba.


Kun Dhugaadha moo?Jarri Raammoo suni Safuu hin beektu? Jarri #Abiyyii_Ahmed kun caalaa,Lammaa,Caaltuu fi Caalaatu diina isaaniiti!!