Nuhoo Goobanaa! Ilmaan Oromoo miliyoonota hojii aartiitiin dammaqsee falmaaf kakaasuu keessatti

Nuhoo Goobanaa! Ilmaan Oromoo miliyoonota hojii aartiitiin dammaqsee falmaaf kakaasuu keessatti qooda hangafummaa qaba.

Nuhoon Abbaa Tokkummaa ti. Wallistoota Oromoo keessaa kan akka isaatti tokkummaa miidhagsee faarsee Oromoo harka wal qabachiisee walitti boochise jira natti hin fakkaatu. Nuhoon osoo lubbuudhaan jiruu tahe jedhee warri du’a irratti odeessise diina kooti. Kanneen lubbuu nama qaalii kanaatiin saddeeqa siyaasaa qaanfachiisaa taphachuu barbaade eenyu faa dha laata? Kanaan qabdanii boollan namaaf qottan ofiin of buuftan! Yaa booda keessanii!

Via: Yaya Beshir

Nuhoo Goobanaa! Ilmaan Oromoo miliyoonota hojii aartiitiin dammaqsee falmaaf kakaasuu keessatti qooda hangafummaa qaba.

Nuhoo Goobanaa! Ilmaan Oromoo miliyoonota hojii aartiitiin dammaqsee falmaaf kakaasuu keessatti qooda hangafummaa qaba.