Nugusee Fayyeeraa – Cimsii Eegi Oromo Music 2020

Nugusee Fayyeeraa – Cimsii Eegi – Ethiopian Oromo Music 2020 [Official Video]

Waanti barbaade yoo najaalaa dhokate, Guyyaan kun gonkumaa na jalaa dhokachuu hin danda’u!
~Guyyaa Amileenkoo laamshaye!
~Guyyaa sammuun na tuqame!
~Guyyaa WBOn goyoomfame!
~Guyyaa Oromoon goyoomfame!
~Guyyaa WBOn hiikkachiifame!
~Guyyaa WBOn harka diinaatti kufe!
~Guyyaa WBOn summii nyaachifame!
~Guyyyaa #Diinaraas ajjeefame! Godaannisni isaa bal’atee yeroo hundaa na dhukkuba!