Note to visitors of Ayyaantuu.net; Beeksiisa

Due to disk space limitations, Ayyaantuu is undergoing a major reconstruction. We redirect all visitors of http://ayyaantuu.net to https://kichuu.com, a similar website.   The redirection does not affect an Afaan Oromoo version of Ayyaantuu or  http://ayyaantuu.org. We apologize for the inconvenience.

Ayyaantuu.net wanta hojatamaa jiruuf, yeroodhaf gara https://kichuu.com ti isin geessa. Tan Afaan Oromoo, http://ayyaantuu.org akkuma durii hojachaa jira. Dhiifama isin gaafana