Nimoonaa GabbIsaa Abdii Hin Muru New Oromo/Oromiyaa Music 2021 (Official Music Video)

Nimoonaa GabbIsaa Abdii Hin Muru New Oromo/Oromiyaa Music 2021 (Official Music Video)

Biqilaa Nadhasaa Qeerransoo New Oromo/Oromiyaa Music 2021 (Official Music Video)

Fayyee Ashee Kaayyoo Kee Hin Dagatin Oromo/Oromiyaa Music 2021