Nigusu Tamirat-Woyyaa ree !New Oromo Music 2020

Nigusu Tamirat-Woyyaa ree- New Ethiopian Oromo Music 2020(Official Video)

”Wayyaaree yaa dachii jiraa wal awwaaluu

Wayyaaree yaa samii gubaa walii laaluu….
Iyyinee madoofnee boonyeetis gadoodnee
Madaa dawaa hin qabneedha, waraansi madoofne”
Nugusuu Taammiraat