Fittaalaa Beenyaa “Bareedduu Tuulamaa” New Oromo Music, 2017

Fittaalaa Beenyaa “Bareedduu Tuulamaa” New Oromo Music, 2017

OMATIS (Oromo Music and African Traditional International Style) Entertainment

Abarraa Warquu “Warra Jiillee” Oromo Music