New BORANA/ OROMO Music*2019* by GORDO DALACHA**Faaruu Loonii

New BORANA/ OROMO Music*2019* by GORDO DALACHA**Faaruu Loonii


Faaruu Eebba ‘Baga Gammaddani’ Jireenyaa Shifarraa dhan |RIFT VALLEY UNIVERSITY

Gaaddisee – Tafarii Taaddasaa