National Election Board of Ethiopia holds a discussion with political parties taking part in the 6th national election

National Election Board of Ethiopia holds a discussion with political parties taking part in the 6th national election

Ethiopian Orthodox Tewahedo Church and Oromo Orthodox Church group led by Kesis Belay Mekonnen reach an agreement to work together
(Credit: EOTC TV)


#Salaalee irraa sif bareessa. Annaale salaalee hundaa keessaatti haala yaadesa keessaa jira.Bilxiginan maarate kinoo qerroon badiyyaa irraa magaalaa demu hin danda,u shaneedhaf ergaamtani dhuftan jechun dorsisaa jiru reeba jiru. kaan hidhaa jiru baraatoota dhabbilee olaanoo irraatti xiyyeeffatu barnootatis nu deebisu maatii kenyaa biraas nagaan ta,u hin daandeenye. motummaan kun siyaasaa isaa nurratti milkeefachuf hawwii qaba nutti yeroo murta,eetti yoo barnootatti nu deebisuu diddee tarkaanfii maata kenyaa ni fudhaana nutti hayyoota kenyaafi saaba kenyaara hin hafnu. Motummaan nama nyaatan kuni dhabbate of ilaaluu qaba of hin ilaalee tanan qerroon waan goonu beekna qileensara naf olchi Addunyaan yaa nuf arguu.”


Oduu tarkaanfii WBO Giddu gala oromiyaa fi Zoonii kibbaa
 
Irreef gaachanni Ummata oromoo W B On zoonii kaaba lixa shaggar Keessaa socho’u Tarkaafii laalessaa diina irratti fudhatu cimsee itti fufuun gaafa 30/10/2020 aanaa hidhabuu Abootee ganda alam ganaa keessatti tarkaanfii fudhateen heedduu du’aaf madoon adabee jira.
√aanuma kana ganda yaayyaa Dhaka Booraa Iddoo Tulluu Gobbee jedhamutti gaafa 01/11/2020 tarkaanfii yeroo 2ffaaf fudhateen nama 60 ol battalatti yoo ajjeessu ;heddu madoo taasisee hosptalaatti guurataa turtle kessa 5 ,hoptalati duute. lolli kun ganama sa’aa 1:00 irraa kaasee hanga galgala sa’aa 12 kan deeme yoo ta’u; Meeshaf qabeenya diinaa hedduu booji’uun qabsoof galii taasisisee jira.
 
Bifuma Walfakkaatun GUYYAA1/11/2020
WBO’n Zoonii Kibbaa Cibraa Soddom Booroo Buttaan Lattuu Liiban amma daqiiqaa muraasa dura Aanaa Gumii Eel-dalloo ganda Malkaa gubaatti tarkaaffii haleellaa cimaa ilmaan Habashaa irratti fudhachuun 10 du’aan yoo geggeessu, 9 ammoo madoo taasisee Injifannoon goolabe. Lafaaf lafeen keenya diinaan qixa nu hinbaattu. Muramte!
Injifannoon Uummata Oromoof!


Elaamee, Abbootiifi akaakayyooliin keenya kabajamoon kunneen maaliif galgala isaanii fokkisiisanii? Jarana! Ilmi namaa dachee kanarra yeroo gabaabaaf qofa jiraata. Kaayyoo isaan gatanii amma Nafxanyaa (PP) faana sirban kanatti miliyoona meeqa dhumeem. Jibba nama cichaa tokkittiif (Jaal Dawud Ibsaaf) jecha maaf seenaa ajaa lafa kaa’anii darbu? Inumaayyuu yeroo isaan Afaan Habashaan Habashoota faana Hootela qabatanii leenjii irraa fudhatan dhalachuu ofii nama gaabbisiisa. Qabsoon kun baga KAAYYOO taate. Silaa jarri kun ofii akka gananitti qabsoo nama gansiisu. Yoo nadura waamichi Waaqarraa isaan gaheef, gaafa deemsa isaanii seenaa dhaloonni himu tursee anaan haadhageessisu. Gaafan jara kana argu irra caalaattan ABO jaalladhe. ABOn haqa; kumoota hayyoota keenyaatu itti wareegame. Kan ABO gane ganamaadha. Jiraansaas duutisaas fokkisaadha. Warri ABO-Hilton dafaa deebi’aa isinis.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

የአውሮፓ ህብረት የሽምግልና ጥረት የሚደገፍ ነው። በትግራይ በኩል ያሉትን ጥያቄዎች እናውቃለን፦ ከመርህና ከመሰረታዊ አገራዊ ችግር የሚመነጩ ናቸው፤ ቡድናዊ አይደሉም። የትግራይ መንግስት ጥያቄዎች የኦሮሞና የደቡብ ኢትዮጲያዊያንን ሁሉ የሚመለከት ነው። ዐቢይ 10 ጊዜ ሽማግሌ ልኮ ይህን መስማት የማይፈልገውን እየነገሩት ነው ያልተስማሙት። እርሱ የሚፈልገው የትግራይ ፖለትከኞች በራሳቸው ጉዳይ ብቻ እንዲጠመዱና ከሌላ ተነጥለው ለጊዜው አቆይቶ በኋላ ላይ ለብቻ ሊመታቸው በማሴር እንጂ ከልቡ እርቅ ፈልጎ እንዳልሆነ ይታወቃል። ትግሯዋይ ይህን በሚገባ ያውቁታል። ብዙ ኃይል ከጎኑ ያሰለፈ ወገን ዞሮ ዞሮ እንደሚያሸንፍም ያውቁታል።


In the Abyssinian history, Menelik-II was one among the traitors & backward Amhara feudal warlords who did commit treason (by standards of his time) by collaborating with foriegn powers (Italy, France…) to settle internal political disputes — including through wars.
That was why/how today’s Eritrea, a tiny, so impoverished and dysfunctional state of a colossally colonial construct made by European powers [first made by Italy and then governed for a while by Britain] came to be a “country” in what is today’s global order.
 
Now, Abiy Ahmed, an infantile leader of an illegitimate govt in today’s Ethiopia (not just of Abyssinia proper) is committing same treason by counting on this Africa’s tiny impoverished dysfunctional despotic state, Eritrea —which in fact is the PROBLEM CHILD of Ethiopia itself.
N.B: in any eventuality that this tiny, impoverished country Eritrea now at the edge of collapse —which never had any leader other than a despotic, aging & ailing guy Afowerki—dares to use this opportunity to invade any of Ethiopia’s sovereign territories in Tigrai or elsewhere, in collaboration with Abiy, we’ll mobilize millions of Oromo Qeerroos (revolutionary Oromoo youths) against their aggression—in a way that makes sure that they won’t even be able make it back home to tell their own stories!
When we say this, we mean it!
——END——
~ Girma Gutema


IFAA DHA!
Jibbi Oromoof qaban kan daraare Finfinnee keessatti. Finfinnee keessatti Oromoo arguu jibbu. Sirna owwaalcha Hacees kanaaf achirraa fageessan. Irreechas kanaaf dhoorkan. Oromoon Finfinnee keessatti deddeebi’ee baay’atee mul’achuun abbaa biyyummaa magaalattii irratti qabu suutu suuta gad dhaabaa deema jedhanii sodaatu. Kanaaf Oromoo Finfinnee keessatti arguun isaan gaggabsa. Finfinnee argaa Oromoo jibbite omishni Oromoos argaa Finfinnee lagachuu qaba. Oromoo jibbaa omisha isaatiin jiraachuun akkamitti taha? Injifannoon Oromoos kufaatiin Oromoos Finfinnee irratti qabaa goonuun murtaaha.