“#Naqqamtee: sodaa guddaatu jira. Jiraatoonni sodaatanii yeroodhaan manatti deebi’u. Karaan duwwaadha.”

#Naqqamtee: sodaa guddaatu jira. Jiraatoonni sodaatanii yeroodhaan manatti deebi’u. Karaan duwwaadha.”

Dejene Gutema


👉 እኔን የሚወክሉኝ መሪዎቼ ወህኒ ቤት ናቸው!!
👉 እኔን የሚወክለኝ ፓርቲም በምርጫው አይሳተፍም!!
👉 አልመርጥም !!!
Waan Bitsiginnaan itti jirtu “Kaardii yoo fudhachuu baattan biyya kana keessa hin jiraattan jedhanii humnaan ummata kaardii fudhachiisanii warra fudhachuu dide ammoo manatti itti fidanii humnaan irratti fe’anii turan, amma ammoo kaardii keenya yoo nuuf deebisuu baattan biyya kana keessa waliin hin jiraannu jechaa jiru. Hiyyeessi iddoo ssenu dhabe yaa rabbi dirmadhuuf!

Adem Mohammad-Waan Dabaati- New Ethiopian Oromo Music 2021