Naqamtee: Guyyaa har’aa kana deggersaAbiyyiif kan ba’an nama meeqa ilaalaa mee!

Above Single Post

Qeerroofi uummati Naqamtee nuboomsitanii hedduu Galatoomaa! Guyyaa har’aa kana deggersaAbiyyiif kan ba’an nama meeqa ilaalaa mee! Qeerroon keenya daandii cina dhaabatee itti kolfa!
Barreeffama suura Abiyyi qabu 1 Alaabaa Abbaa gadaa 1 Kaabinoota11 Buli qeerroo bilisummaa Oromoo! Amma qaanoftee lafa ilaalaa gara manaattiqajeelteetti! Gumaa Qeerroo Ganamaa


የንግድ ማዕቀብ ዜና እባካችሁ ኢኮኖሚስቶች ትንታኔ ስጡን ። በሁለቱ ክልሎች መካከል ያለው የንግድ ሚዛን ስሌት ምን ያህል ይሆን?

አገራዊ እና ክልላዊ ጫናው ምን ያህል ነው?

Below Single Post