Namtichi kun waan keessatti jedhan dhufee dursee nutti hima!!

Namtichi kun waan keessatti jedhan dhufee dursee nutti hima.
Kana dura wantoota inni yeroo garagaraatti dubbatee Abiyi hojiirra Olche keessaa;
-Jawaar Hidhamuu qaba jedhe,ni hidhame.
– Gaafa Haacaaluun likkii jaraa itti himu yeroo dhihootti futtaafachiifna (astanafasna) jedhe. Hacees nyaatan.
– Tigraayi waraanmuu qabdi jedhe Kunoo itti jiru.
amma waan jechaa jiru dhaggeeffadhaati akkamittii fit yoom akka hojiitti hiikkamu walumaan eegna.

Qubee Abbaa Qubee