Site icon Kichuu

Namtichi kun attamtti ambaasadara ta’eeyii?

Namtichi kun attamtti ambaasadara ta’eeyii? Baguman jara Itoophiyaa sana hin ta’in silaa maqaa biyya kootu bade jedheen ibidda ofiitti qabsisa 

Exit mobile version