Namtichi kun attamtti ambaasadara ta’eeyii?

Namtichi kun attamtti ambaasadara ta’eeyii? Baguman jara Itoophiyaa sana hin ta’in silaa maqaa biyya kootu bade jedheen ibidda ofiitti qabsisa 😂