Namoota dandeetti addaa qaban kanneen artii, seenaa fi Afaan Oromoo guddisuuf halkanii fi guyyaa hojjachaa jiran jajjabeessuu qabna.

Above Single Post

Bokkuu Art Gallery by Berhanu Guta
Namoota dandeetti addaa qaban kanneen artii, seenaa fi Afaan Oromoo guddisuuf halkanii fi guyyaa hojjachaa jiran jajjabeessuu qabna.
Tamiru L Kitata

Below Single Post