“Namni nama qabsoon baabura!” Jaal Marroo

“Namni nama qabsoon baabura!” Jaal Marroo

“AYYAANEFACHAA FALMANNA”
KMN:-Adoolessa 26/2020
sirreeffama tokkoon alatti wanti hunduu akkuma yaadametti fufa.

” ፡…አማርኛ ቋንቋን በስነስርዓቱ ማናገር የማይችሉ…”

Jaratin haadha ishee malee abbaa ishee kan hinbeeknee kun maal aka jeettu dhagayaa. Finfinneetti “…አማርኛ ቋንቋን በስነስርዓቱ ማናገር የማይችሉ…” hooji qacaramani jetti. Kun qaanii dhaa. Abiy tu nafxanyaa isa du’ee boloo keessaa baasee akana nu tuffachise!

“Namni nama qabsoon baabura!” Jaal Marroo

Yaa Warra kana”Dhiigni Ilmaan Oromoo qabsoo tanaaf jige hojii keessan isiniif haakennu!
Fedhii Aangoof fedhii dhuunfaa keessaniif jettanii Dhiiga qabsaawota ilmaan Oromoo gatii dhoowwaa jirtu” Ekeraan jaallanii Boqonnaa isin haa dhoowwitu dhiiroo!

Tulluu Hiyyeessaa


ODUU Hatattama Oduule Jajjabo Biyya fi Addunyaa kan Oromo kuno itii dhiyadha


KMN:- Adoolessa 26/2020
===================
Lagannaa nyaataa Obbo Baqqalaa Garbaa, Jawaar Mohaammad, Hamzaa Booranaa fi Shamsadiin Xahaa fa’a irra jiran irratti turtii Saamu’eel Baqqalaa waliin.

OMN: Oduu (Ado 26, 2020)


Akka Yaada Shimeetti Fardi Tplf Ganna 27 Fe’atte kun Isa kamigaa dhiiroo?

OPDO!