Namni kun eenyu? Lammaa Magarsaafi ABiy Ahmed nama dukkana keessaatti gatanidha. Hiriyoota lamaan isaanii ture!

Above Single Post

Namni kun eenyu? Lammaa Magarsaafi ABiy Ahmed nama dukkana keessaatti gatanidha. Hiriyoota lamaan isaanii ture. Sabboonummaanillee lameenshee caala ture. Garuu eenyu namni kun?

Beekan Erena

 

Below Single Post