Nama nyaataa dargiin deebie dhufe! Falli isaa Fincila wolirraa hin cinnee eegaluu qofa!!

Nama nyaataa dargiin deebie dhufe! Falli isaa Fincila wolirraa hin cinnee eegaluu qofa!!

Seenaan Bara dargii deebi’ee…. Maatiin ijoollee ofii Kaadiroota Bilxiginnaa jalaa dhoksuuf iddoo baay’eetti rakkachaa akka jiru Odeeffannoon nu gahu ni Ibsa.
Falli isaa Fincila wolirraa hin cinnee eegaluu qofa.
Taa’anii gara du’aa deemuuf murteessuu irra!