Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan.

Konfaransiin Nageenyaa naannoo Soomalee waliin godhamuuf karoorfame jedha Dr Warqinaan... hanjamaa dhiisaa. Gaafa duraas osoo taa’aa jennu Abdi Ilee waraana guddaaf qophaayaa jiru waliin waliigaltee nagyeenyaa mallatteessitanii of dagachiiftanii ummata ficcisiisftn. Ammas naannoo Soomalee wajjiin konnfaransii nangeenyaa qopheessu dhiisii sadarkaa hoggansaatti waliin haasayuufuu haalduraa guutamuu qabu hedduutu jira.

1) Ilmaan Oromoo kumaatamaan lkkaayaman ammas naannoo san keessatti bakka buuteen isaanii hin beekamu. Kan hidhaman gadi lakkifamuu qaban, kan ajjeefaman addaan baafamanii reeffi isaanii maatiif kennamuu qaba.

2) Abdi Ileefi qondaalonni Liyyu Poolisii nama keenya fixan seeraaf dhihaatanii adabamuu qaban.

3) Ilmaan Oromoo kuma dhibbaa ol naannoo sanii yeroo buqqaafaman qabeenyi isaan dhiisanit bahan. kanaa beenyaan kaffalamuufi qaba.

4) Ummanni keenya buqqa’e bakka jireenya isaa deebisee itti jaarratutti qubachiifamuu qaba.

Osoo namni keenya bakka buuteen isaa hin beekkamiin, kan hidhami gadi hin lakkifamin, kan du’e hin awwaallamin, kan ajjeese seeraaf hin dhihaatin, qabeenyi saamame osoo hin kafalamin Abdi Ilee waliin konfaransii nageenya goona jechuun qosaadha. Gonkumaa fudhatama hin qabu. Abdi Ileen angorraa bu’ee seeraaf dhihaachuu qaba. Liyyu Poolisiin diigamuu qaba. Jeneraalonni Wayyaanee Abdi Ilee duubaan lola kana banan ni beekkamu, adabamuu qaban. Sun ta’uu baannaan naannolee lamaan jidduu nageenyi homaatuu hin jiraatu. Ammas lolli akkuma itti fufetti jira. Kanaafuu qoosaa kana dhiisaatii haldureelee kana goochisaa yoo dandeessan. Yoo dadhabdan ummatuma buqqa’e kanaayyuu qubachiisaa.Ummanni keenya ji’a sadi booddees mooraa baqaa keessan rakkachaa jira. Jala murree isinitti himna…kuni dhimma public relation miti. Dhimma lubbuu ummata kumaatamaati. Dhimma siyaasaa naannawa sanii tan fuulduraa irratti murteessaa ta’eedha. Kanaaf konfaransiinis ta’ee haasaan ‘nageenyaa’ Abdi ilee waliin godhamu kamiiyyuu haldureeleen kun ifatti guutaman malee hin ta’u!

Be realistic, get off you high horse!

Via: Jawar Mohammed

Ethiopia:  የሕወሓት መራሹ ኢሕአዴግ አገዛዝ የሽብር ድርጊት ለመፈጸም አሰፍስፎ ነው ያለው። በኢትዮጵያ የኦጋዴን አከባቢዎች አልሸባብን የማስፈርም እቅድ ይኖራል የሚሉ ወታደራዊ ደህንነቶች ጎዴ ዙሪያ ለጥናት ተልከዋል። በጎዴ ዙሪያ ምን አይነት ድብቅ ካምፕ ለመገንባት እንደታሰበ ዝርዝር መረጃዎችን ለመስተት ቢቆጠቡን አሸባሪ ሃይሎችን የማስፈርና ሃገር የማናወጥ እቅዳቸውን ሊገፉበት ቆርጠዋል። ካለፉት ሂደቶችና ከሕዝብ እንቅስቃሴ መማር ያልቻለው ህወሓት ስር ነቀል ለውጥ ከማድረግ ይልቅ ሕዝብን የማሸበር እቅድ እየነደፈ ነው። ሕወሓት ሕዝብን በማዘናጋት ፕሮፓጋንዳና በሽብር ተግባር የራሱን ወንጀል በሌሎች በመላከክ የሚደርስበት አልተገኘም።

ሕወሓት ከሶማሌ ክልሉ አብዲ ኢሌ ጋር በመቀናጀት በክልሉ በሚኖሩ ሌሎች ብሄሮች የቢዝነስ ቦታዎች ላይ ፍንዳታ ለማድረግ ማቀዱ ተጋለጠ።የኢትዮጵያ ወታደሮች ወደ ሶማሊያ መግባታቸውን ተከትሎ አልሸባብ የፈጸመው ፍንዳታ ነው ለማለትና አሜሪካንን ለማሳመን እንዲሁም በክልሉ የሚገኙ የሌሎች ብሄር ንብረቶችን ለማውደም በሁለት ስለት ያቀደውን ፍንዳታ ለማድረግ መዘጋጀቱ ታውቋል።እንዲሁም የኦሮሞ ቄሮዎች ከኣልሸባብ ጋር ይሰራሉ በማለት ለመወንጀል የፍንዳታ ድራማውን ማዘጋጀቱ ታውቋል።

ርቀን ሳንሔድ በዙሪያችን ያለውን እንቃኝ። ከለውጥ ፈላጊ እስከ ሰላይ እንደሚርመሰመስ ማወቅ አለብን። የሕብረተሰቡ አካል ከሆንን መለየት የኛ ድርሻ ነው። እንኳን በሀገር ቤት እዚህ አሜሪካና እዛ አውሮፓ ዲያስፖራውን አዛ የሚያደርጉ ተመሳስለው የገቡ ሰርጎ ገቦች እንደ አሸን ፈልተዋል።ሕወሓት መራሹ ኢሕአዴግ የሕዝብና የሃገር ጠላት ለመሆኑ ያለፉት ሃያ ስድስት አመታቶች በቂ ማስረጃ በመሆናቸው ይህንን ክፉ አገዛዝ ለማስወገድ ሁሉም ሊረባረብ ይገባዋል።

Via: MinilikSalsawi

Naannoo Soomalee


1 Comment

  1. It would be the greatest insult to the Oromo people if OPDO takes part in this conference before Abdii Ile is removed and his liyyu police dismantled. If true, it is going to be yet another test for Lama Magarsa after his failed Ambo test. Any one who takes part in this conference on behalf of the oromo people is the number one enemy of the one million people who have been displaced and the thousands who have been murdered. If they say they know the criminals and there is no conflict between Somalis and Oromo, then it is enough to bring those criminals to justice and compensate the victims. It is not that difficult to identify and find the commader (s) of Liyyu Police and the Eastern comman, and Samora Yanus. That is it. Don’t add insult to injury to the Oromo people. If they go ahead, the entire Oromo people should join qerro to chase and burn all OPDOs, without exception, from Oromia. I prefer a direct TPLF colonial rule to living their with puppets with national shame and disgrace!

Comments are closed.