Nagaatti dooffummaa,Nagaattii HABASHUUMMAA,Innii toftaa dharaan..

Nagaatti dooffummaa Nagaattii HABASHUUMMAA Innii toftaa dharaan hogguyu of faarsuu.

Nagaatti dooffummaa,Nagaattii HABASHUUMMAA,Innii toftaa dharaan

Nagaatti dooffummaa.
Nagaattii HABASHUUMMAA..
Innii toftaa dharaan hogguyu of faarsuu.
Midiyaa Soddoomman gurratti nu yusuu.
Awwaalcha oromootiif boollaa gadfageessee
Aadaaf afaan keenya nurraa dhabamsiisee
Gad aantuu nu godhuuf kan lafee nu cabsee,
Midiyaa isaatii kan isaan milkeysee.
Garuu hardhaan tana ,dharri isaanii cabee
Oromoon ol ka’ee, ofiif of qaqabee.
Dhugaasaa ol baasee adunyaaf lallabee,
Ifaajee HABASHAA daareysee guggubbee.
Midiyaan murteysaa qaroo qaroominaa.
Ija ittii banannee , sammuun bilisoomnaa.
Tokko qofaa mitii , SODDOMAS banannaa.
Galata isaati ija lama qabnaa.
OMNF ONN OROMOOF GAACHAANNAA.
HUGGURA DIINNANNII ittiin INJIFANNAA.

Via: Mohammednur Guye