Naannoon amhaaraa ayyaana masqalaa sababbeefachuun hattoota naannicha keessatti hidhamanii turan namoota 815 bilisaan baase.

Naannoon Amhaaraa ayyaana masqalaa sababbeefachuun hattoota naannicha keessatti hidhamanii turan namoota 815 bilisaan baase.
#cundhuuraa_ dhiignummaan oromoo kun hirriiba isiniif kennaa…!