Naannoo Sidaamaa: Odeeffannoo Aagaa Ejjettoo Irraa

 Naannoo Sidaamaa : Odeeffannoo Aagaa Ejjettoo Irraa

Guyyaa Har’aa naannoo Sidaamaa wandoo gannat mana barumsaa keessatti barataan dhalataa Sidaamaa fi Oromoo Gujii Tokko gidduutti wal dhabdeen uumamuun barataan Saba Sidaamaa Yoo du’u ; maatiwwan mucaa aaridhaan gurbaa Oromoo Sana Ajjeesuuf yoo deemanitti ejjettoon Sidaamaa Aspaaltii Gubbaatti karaarra jilbeeffatanii maatii warra mucaa du’ee tasgabeessan.Oromoon obbolaa keenya kuni balaa tasaati jechuun maatii warra mucaa aspaaltirra ciisanii dhiifama gaafatanii dargaggoo Oromoo Gujii Du’arraa Hambisaniiru.Obbolummaan Akkas kunoo.
Thanks Ejjettoo