Naannoo Piyyaassatti ijaarsaa mediroki keessaa namonni waggaa hedduf lafa jalatti dhimma bahaa turan hardhaa yoommuu dallaan isaa diigamuu bahanii

Naannoo Piyyaassatti ijaarsaa mediroki keessaa namonni waggaa hedduf lafa jalatti dhimma bahaa turan hardhaa yoommuu dallaan isaa diigamuu bahanii gara hospitaalaa fudhataminii Jiru. Harki isaanii akkuma kateenaadhaan hidhametti bahanii gara hospitaalaa ambulaansidhaan geeffaman.


Abbay tsahaye lammata sukkara hin argituu…lol…
Jiruun mi’aa sukkaaraatin dabarsaa ture hundi hafe