Naannoo Beenshaangulgumuz Godina Matakkal Magaalaa Gaalessaatti Dhaaba isaa ABO Ummanni akkasitti simate!

Naannoo Beenshaangulgumuz #Godina Matakkal Magaalaa Gaalessaatti Dhaaba isaa ABO Ummanni akkasitti simate!

Bilchinni ummataa sadarkaa ol’aanaa irra jira. Yeroo hiriirri geggeeffamu gariin ammoo haala kanaan mana amantaa Kiristaanaa eega!