Muslims having their collective Iftar at public square of Finfinnee (Addis Ababa) in peaceful manner.

Muslims having their collective Iftar at public square of Addis Ababa in peaceful manner.


Finfinnee qophiin godhamaa jiru yeroo amma kana fakkaata! hin hafinaa xiiqiin koottaa!❤