Murtiin Uummata Sidaamaa Akka Argatu Paartiin Tokkummaa Sidaamaa Gaafate

Murtiin Uummata Sidaamaa Akka Argatu Paartiin Tokkummaa Sidaamaa Gaafate

Magala Hawaasaa

Uummati Sidaamaa murtii uummataa geggeessee kan mirkaneeffati naannoon of ijaaruun yeroo gabaabaa keessatti xumura akka argatu mootummaanni naannoo fi kan federaalaa itti gaafatama isaanii akka ba’an kan haaraa hundeeffame paartiin tokkummaa Sidaamaa gaafatee jira.

Dura taa’aan koree ijaarsa paartii tokkummaa Sidaamaa obbo Lammaa Hoyyaattoo ennaa ijaarsas paartii isaanii haasaa dhageessisaniin ijaarsi naannoo Sidaamaa boodatti harkifateera.

Kanaaf jecha uummanni sidaamaa murtii uummataa geggeessee hiree ofii murteeffachuuf mirga inni mirkaneeffateef fayyadamaa akka ta’u, hundeeffamuun naannoo isaa yeroo gabaabaa keessatti akka xumuramu naannoon kibbaa fi mootummaan federaalaa itti gaafatama isaanii akka ba’an waamicha dabarsaniiru.