Murni Nafxanyaa sabboontota Oromoo yakkee hidhuuf..

Murni Nafxanyaa sabboontota Oromoo yakkee hidhuuf jecha tahe jedhee Shaashamanneetti hookkara uumuu isaa kan mirkaneessu ragaan kana caalu hin jiru.
Kantiibaa #Shaashamannee Obboo Tamam Husen Deebii mana murtiif kenne.
” Battala Hacaaluun ajjeefametti Rakkoon Nageenyaa NU mudachuu Akka danda’u waanan tilmaameef Dafeen Shimallis Abdiisatti bilbile. Bilbila naa kaasee mari’anne. Daqiiqaa muraasa booda Magaalli gubachuu jalqabe. Ammas deebiseen bilbileef.Dubbiin hammaachaa Jira furmaata Haa keenyun jedheen. #Tole jedhee bilbila cufate.
Dubbiin hammaachaa deeme. Ammas Irra deebi’een bilbileef. Magaalli daaraa ta’aa jirti. Magaala kana Haa Baraarrun jedheen. AFAAN KEE QABADHUUTII GALII RAFI (ሰውዬ አፍን ዘግቴ ዝም ብሌ ገብቴ ተኛ” naan jedhe. Anis Afaan koo qabadheen galee Rafe.
AN ITTI GAAFATAMUMMAA KOO AKKAN AJAJAMETTI BAHEERA”

“Sh/k/lixaa magaalaa diilalaa
Galma amantii waaqeffannaa magaalaa diilallaatti ijoollee bakkee amantii deemaa turan militarin mootummaa addada bittineesani jiru.”


ዛሬ የ ሸዋ ኦሮሞ ግልብጥ ብሎ በመውጣት ተቃውሞውን አሰምቷል!!!
በ ሰልፉ ላይ Abiyyii Sammuun Tortore (” አብይ የበሰበሰ ጭንቅላት” ) የሚል ዜማ በ አፋን ኦሮሞ ጮክ ብሎ ይሰማል።
በኢሬቻ ሰሞን ህዝቡ እንዲህ በብዛት ተቃውሞውን የሚያሰማ ከሆነ የበዓሉ ቀን በጣም ጠንከር ያለ ተቃውሞ እንደሚገጥማቸው ስላወቁ ነው ጭንቀት ውስጥ ገብተው በቀን 10 መግለጫ የሚያወጡት አቦ ይመቻችሁ የ ሸዋ ቄሮዎች አንጀቴን ነው ያራሳችሁት።