Barrii Sun darbee ,Guyyaa Akkanaa Argine. Moyyallee kessaatii guyaaa kuun guyyaa jabbaa bagaa wojiin agaree

Barrii Sun darbee ,Guyyaa Akkanaa Argine. Moyyallee kessaatii guyaaa kuun guyyaa jabbaa bagaawojiin agaree

wojiin agaree#Mooyyallee: Akkuma dhiheenya kana dubachaa jiru,sochiin wari raayyaa ittiisaa jedhan kuni M/Mooyyallee keessati taasisaa jiru dhiiqoollee naan quubsaa hin-jirtu.Halluma wal-fakkaatun ganama hardhallee ossoo gariin mootorii humnan nama keenya irraa fudhate jirtu,garrii dhiifte ijjoollee keenya irraati reebichaa geggeesite rasaasa 3 irraati dhukkaaste jirti.Garu Magalicha keessati qophiin siimana hoggansa ABO waan jiruuf qophiicha fashalleesuuf kan yaaddame ta’uus ni malaa yaada jedhun Qeerroon keenya obsaan bira darbuuf diirqame jira.Ammas hoggansii Aanna Mooyyallee waan kanaaf xiiyyeefana keenan dhaamsa keenya.Ta’uu baanan liikkiiti isaani galchiine ordiine ofiiraa dhawwuun diirqama keenya jete Qeerroon Mooyyalle

Hinmaqu Karara


Mooyyalee lafaa Arda jillaa!

Barrii Sun darbee ,Guyyaa Akkanaa Argine. Moyyallee kessaatii guyaaa kuun guyyaa jabbaa bagaa wojiin agaree, Ganaaa 27 kaan dabree moyaalee sabonnaa fii sabontuu oroomoo lubbuu issaani wareggaamaan maqaaa ABO tif.

Simannaa ABO.
October 20/2018.

Ijoollee Booranaa