Moyyaalee: Dangaan oromiiyyaa haa kabajamu yoo dangaan hin jiranne oromiiyaan hin jirtu waanti amaa irraatti dhichisa jiru kunii hunduu bilasha ta’aa Booranaa moyyaalee irraa ummaanni keenya dhumaa jira.

Moyyaalee: Dangaan oromiiyyaa haa kabajamu yoo dangaan hin jiranne oromiiyaan hin jirtu waanti amaa irraatti dhichisa jiru kunii hunduu bilasha ta’aa Booranaa moyyaalee irraa ummaanni keenya dhumaa jira.

Wayta hoggansi ODP sadarkaa mootummaa Itoophiyaatti hattootaa fi dhiittota mirga namoomaa hudha qabee seeratti dhiheessaa jiru kanatti caasaan isaa gara jalaa gariin ammoo ammallee falmattoota mirga namoomaa hidhuu itti fufaniiru. Umar Tahir qabsaahaa Oromoo kan yeroo dheeraa cubbuudhaan mana hidhaa keessatti dabarsee dha. Yeroo ammaa ammoo Itti gaafatamaa paartii KFO godina Jimmaa ti. ”OMNiif maallaga walitti guursifte” jechuun har’a aanga’oonni aanaa Gommaa magaalaa Geembee keessatti qabanii hidhanii jiru. Ganda Aggaaroo sana keessatti maaltu akka deemaa jiru wallaalle. Namni jara gaafatus dhabamuun boru wal nama gaafachiisuuf jira. Aangoo qabna jettee kan cubbuudhaan qaroo ilmaan Oromoo hidhuu dalagaa godhatte hundi guyyaan kee dhufaa jira, fagoo miti.
Dangaan oromiiyyaa haa kabajamu yoo dangaan hin jiranne oromiiyaan hin jirtu waanti amaa irraatti dhichisa jiru kunii hunduu bilasha ta’aa Booranaa moyyaalee irraa ummaanni keenya dhumaa jira.Ethiopia: ጀነራሉ ምስጢሩን በአደባባይ ዘገረፉት | General Bacha Debele | TPLF