Motumman Neftegnatin :Oromoon Hidhaatti dhumaa jira!

Motumman Neftegnatin :Oromoon Hidhaatti dhumaa jira!

Warri Bilisoomtan Eessa jirtu?
Oromoon Hidhaatti dhumaa jira.Hidhaa irra darbee Gaalaa Re’ee loon cufa saamaa jiran Mootummaan kun Oromoo lafa irraa balleessuf muratee ka’ee jira

Godina Gujii Bahaatti Oromoon Booranaafi Gujii 1000 ol Mootummaa biyys bulchuun hidhaman.

Eebilaa 13-15,2020 Oromoon Booranaafi Gujii godina Gujii Bahaa aanaa Gumii Eeldalloo, aanaa Gooroo Dooloo, aanaa Liiban magalaa Nageellee Booranaa fi magaalaa Shaakisoo keessaa bulchiinsa godina Gujii Bahaatin mana hidhaattiguuraman 1000 ol gahu jiraattoonni dubbattu.

Namoonni lakk 1-41 hundumtuu jiraattoota aanaa Liiban magaalaa Nageellee Booranaati.
1. Abduubaa Soraa Halakee
2. Huqqaa Soraa Halakee
4. Areeroo Galgaloo Kosii
5. Galgaloo Halakee Abbaatoo
6. Waariyoo Jibicha Bagajjaa
7. Boruu Galgaloo
8. Boruu Konsoo Jaldeesaaa
9. Qilxaa Jimaa
11. Galma Waariyoo
12. Xaaxoo Guyyoo
13. Xummee Dambalaa
14.Tiyyaa kottoola
15. Maahmad Uumar
16 Iyyaa Liiban Soraa
17. Daawwit Godaanaa
18.Liiban Boruu Bukunaa
19.Soraa Dheengee
20.Galgaloo Haj/Roobaa
21.Daawwaa Birbirsaa
22. Haj Roobaa Gufuu
23. Haatoo Adii Dotii
24. Haatoo Xummee Dambalaa
25. Godaanaa Kuuloo Tuukkannaa
26. Moollaa H
27.Poolisii Oromiyaa (baay’ina 11)
28. Shebbaa Faranjii Dhibaa
29. Lookoo Kuulaa kiree
30.Qabballee Waakkisee Liiban
31. Xummee Diidoo
32. Daraartuu Boruu
33.Haadiqqoo Dooyyoo
34. Caaltuu Guyyoo
35. ftuu Waaqoo –
36. Garoo Hulufoo
37. Darmii Liiban
38. Guyyaatu Huqqaa
39. Eedin Waaqoo
40. Xaaxoo Waariyioo
41. Mammaadnuur
* Magaalaa Nageellee Booranaa keessaa hanga ammaatti namoonni hidhaman 300 ga’anii jiru. Halkan edaa guutuu mana irra deemanii namoota funaanaa bulan.

Magaalaa Harqalloo keessaa;
1, Maartaa Barraaqoo
2, Mireti Jeedalaa
3, Sambatoo Gannaalee
4, Haaji Usumaan
5, Huseen Boruu
6, SHuurquu Heebba
7,Daraartuu Alii
8,Isiniinoo Haajii
9, Soraa Kadiirii
10, Barbaree Kadiir
11, Ifaa Damisee
12. Waariyoo Guyyoo
13. Qucuu Dhaddachaa

Gandoota baadiyyaa Gooroo Doolaa keessaa;;
12, Bulee Daadhii (Bokkola irraa)
13 ,Waaree Oddoo
14, Qabeessa Notee
15, Guutoo uturaa (Harqallo irraa)
16, Qumbii
17, Guyyee Dambii (Qararo irraa)
18, Haroo Diidoo (Harqallo irraa)
19,Dhaddacha Dulacha (Alge irraa)
20, Goluu Guyyee (Harqalo irraa)
21, sokoraa Olkoo (Waato irraa)
22, Qaasim bureeri (Muco irraa)
23, Gadaa sharuu (Bokkola irraa)
24, Balakko Daraara (Daraara irraa)
25, Shaamballi canaa.
26, Notee Gumoo (Jidoola irraa)
27, Jamaal Abba seera (Qaraaro irraa)
28 Dasitaa Goluu (Harqallo irraa)
29, Boruu goluu
30, Balakko Ilfinaa (Daraara irraa)
31, Huseen Bolli (Mucoo irraa)
32, Siraaji bayyanaa
33, Aliyyee guyyee
34,soraa guyyee
35, Soraa Jioo (Daraara irra)
36, Bullaallaa jiloo
37, B/sa damboobi galdu: ji
38, B/s weebi nageessa (Haarqallo irraa)
39 muusaa Diidoo (Waatoo irraa)
40, Naggeessa Robaa
41, Birbirsaa Dunuuni
42, kadiir dunuuni: (Muco irraa)
43, Roobaa kadiir (Muco irra)
44, cuqulee adoola (Waato irraa)
45, Dasitaa alamuu (Harqallo irraa)
46,Fireew Heebbaa (Harqallo irraa
47, Adisuu Boruu (N/humb)
48, hayilee utee (N/humb)
49, Kiflee Nageessa (Waato)
50, Hareed saafayi (Nageele)
51, Dambii Qaamphee (Qaraaro irraa)
52, Jamaal xayyib (Qararo irraa)
53, Leggesse shifarra (G/Daraara irraa)
54, she canaa jiloo (G/Daraara irra)
55, Fiqirtee Addooyyee
56, Imaam kadiir
57, Guyyee Dhaddacha
58, Haasan Birbiissa
59 Sukkaare Damisee
60 Saafiya
61 Badiruu Amaani (Harqallo irraa)
62, Mahaamud Jiloo (Harqallo irraa)
63, shaambii Heebbaa (N/ humbaa)
64 siraaji goobanaa (Harqallo irraa)
65. morkataa muudaa (Waato irraa)
66.Diimaa Halakee (Harqallo irraa).
67. Boruu Goluu …..
Walii galaa namoota 500 oliidha.
1. Obboo Xeendhee Hookkuu
2. Obboo Kebbedee Girjaa
3. Obboo Ideemaa Shifarraa
4. Obboo Gaawwolee Dullachaa
5. Obboo Alittii Gaawwolee
6. Obboo Hoxxeessa Baarree
7. Obboo Garramuu Elemaa
8. Addee Xuruu ……..
9. Obboo Raggaasaa Dullachaa
10. Obboo Gammadaa Keelloo

*,Kanneen maqaa hin argatin aanaa Gumii Eeldalloo namoota 200 ol hidhamaniiru.
* qabeenni horii saamamee, manneen 18 gubamaniiru.
Waan Oromoo keessaa jiru iyyaa wal dhageessisaa Miidiyaan walabaa Waan kana itti dhiyeenyan hordofaa.

Ijoollee Gammoojii

Jirtuu Oromoo baga guyyaa goototaa geessan. guyyaan kun namoota gariif qoosaadha, nuuf garuu madaadha.

good bal salaalee!!