Mootummaan woyyaanee,qabsoo ummanni oromoo mirga abbaa biyyummaa

Mootummaan woyyaanee,qabsoo ummanni oromoo mirga abbaa biyyummaa isaatif gochaatiin jiruun burjaaja’eetin dacheen daandullee itti marteeni dhagaaf mukatti bu’aara!

Tibbana ammoo bilbila harkaa (Mobile) duraaniin ummanni dhuunfaan bitatee itti fayyadamaatiin ture karaa dhaabbata harkaa qabuu fi ofii isaati akka fedhetti hoogganu kan maqaan isaa Ethio-Telecom jedhamuun bilbila harkaa Mil.4 (afur) ta’ani ummata harkaa funaanee guurachuuf makkeeffataatiin akka jirutu himamaara.shirri kun kan yaadameef, akkuma baratame michuu isaa kan shiraa, mootummaa chaayinaatiin walii galuun bilbila harkaa kan meeshaan iccitii keessatti tolfamee odeeffannoo hawaasni wal-wojjiin mari’atu basaasuu danda’uuni bakka buusuudhan sochii ummata ugguruuf salphamatti odeeffannoolee Ethio-telecom’dhaan too’achuudhaf yaadaniitiin.
“Kan sidaatanis du’a,kan hin oollees isuma” woyyaaneen Miidiyaalee Broadcast fi miidiyaalee hawaasaa garagaraa horii biliyoonatti laakka’amu dhangalaaftee ugguruudhaaf yaalaa turtus itti milkaayuu waan dadhabdeef ammas kallattii jijjiruudhaan karaa kanaan dhufte.kanaafu hawaasni keenya gocha kana itti dammaqee cimsee balaalleffachuu qaba jenna.

የወያኔ መንግስት የህዝባችን ድምፅ ለማኣፈን ሌት ከቀን እንቅልፍ አተው እየተንቃሳቀሰ ነው።ባታለይ የኦሮሞ ህዝብ የትግል መኣበሉ ወያኔን ለግእባታ-መሬት አፋፍ ላይ እንድ ዛቃዝቅ ስላ አዳራገው ከሞት ለማትራፍ፣በየጊዜው ስልቶችን እያቀያየረ መፍጨርጨሩን ቃጥሎባታል።ከዚህ በፊት ነፃ የሚድያ አውታሮችን ለምአፈን ለቻይና መንግስት በብዙ ሚሊዮን የሚቆጣር ገንዘብ አፍስሶ ብሞክርም ሳይሳካላት ቀርቷል።
ሳሞኑን ደግሞ በአዲስ ስልት ብቅ ብሉዋል ወያኔ! እራሱ ባሚያስተዳድር ድርጅት ኢትዮ-ቴሌኮም ካምባለው ድርጅት ጋር በማሆን፣ ከ4 ሚሊዮን ባላይ የሚሆኑት የእጅ ስልኮችን ከህብራተሳቡ ሳብስበው እራሳቸው በአማራቱት ቃፎች እንድተካ መቃዱን ተናግሯል።

Via: Osman Bayu

Mootummaan woyyaanee,qabsoo ummanni oromoo mirga abbaa biyyummaa isaatif gochaatiin jiruun burjaaja'eetin dacheen daandullee itti marteeni dhagaaf mukatti bu'aara!
በደንበኞች እጅ የሚገኙ ወደ አራት ሚሊዮን የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ስልኮች፣ ኢትዮ ቴሌኮም ተግባራዊ ያደርገዋል ተብሎ በሚጠበቀው አዲስ ወደ አገር ውስጥ የሚገቡ የተንቀሳቃሽ ስልኮች የመመዝገቢያ ሥርዓት አማካይነት ከጥቅም ውጪ እንደሚሆኑ ተገለጸ::

አራት ሚሊዮን የሚጠጉ ተንቀሳቃሽ ስልኮች ከጥቅም ውጪ ሊሆኑ ነው