Mootummaan Wayyaanee Duula Labsii Waraanaa Irratti Baatii 4 Dabaluuf

Mootummaan Wayyaanee Duula Labsii Waraanaa Irratti Baatii 4 Dabaluuf Akka Jiru Saaxilame.

(Oromia Press) -Mootummaan Wayyaanee Duula Labsii Waraanaa Ummata Oromoo Irratti baatii 6f Labsee Ture Irratti Baatii 4 Dabaluuf Akka Jiru Saaxilame.
FEBRUARY 7, 2017 By Qeerrooin ODUU/NEWSLEAVE A COMMENT

Gurraandhala 6,2017 /Oromiyaa Keessatti Duulli Waraana Uummata Oromoorratti Labsame Ji’a Afur Dabalachuu Qaamonni OPDO Dhoksaan Nuuf Himan Guutummaa biyyattii keessatti falma Qeerroo Bilisummaa Oromoo biyya keessaatti taasisaa jiru sodaa keessa galuun ji’a jahaaf human waraanaan akka Biyyi keenya bultu taasisuun humna bicuu sammuu duufeen dhangalaatu dabarsuu ishee eenyuuf ifaadha.Ajaja ji’a jahaa sana Guutummaa Oromiyaa keessatti tasgabbiin bu’uu waan hin dandeenyeef ji’a afur itti dabalanii akka jiran odeessi OPDO keessatti wal mormisiisaa jiraachuu beekame.
Oduun kun akka jedhutti biyyatti Xoophiyaa kana keessaa dhibbaa dhibbatti OPDO isaa irraa hanga Uummataatti Oromiyaa sodaannee waan jirruuf dabalataan humni hidhatee socho’u akka bulchu ifaaf ifattu waltajjirraatti dubbachuun isaa dhagaa’amee jira
Gama biraan Guutummaa Oromiyaa keessatti baajeta guddaa ramaduun nama lammummaan Oromoo hin taane Hidhattoota gandaa leenjisaa kan jiru yoo ta’u,Humna waraanaa fakkeessuun guutummaa biyyattii keessatti wal jala dabarsee uummatatti bobbaqsuuf kan jiru ta’uu isaa leenjifamtoonnii dubbatan Via 
Ibsaa Nagawoo‎ 

Cinaaksan, ganda Yugyugitti ar’a nama sadihiitu (3) du’e. Namoonni sadeen makiinaa mootummaatiin deemaa turan. Namoonni Lafarraa, milishiyaan gandaa taraa sadi (3) dhaabbadhaa jetteen. Makiinaan mootummaa dhaabbachuu diddnaan milishiyaan lafa jirtu itti dhukkaafte.
Boodarratti jarri milishiyaa, makanaan mootummaa waraana Liyyuu Polis kani baadhatte seehan.
Eega dhukkaasni dhaabbate yo laalan, warri itti dhukkaafame fii warri du’ees Oromoodha
Namni sadeen makiinaa deemaa jirtu keeysa turanii, dhukkaasni itti dhukkaafamee du’aniifi miidhaman:
Sufiyaan Shaafii – Du’e
Saddiiq – Du’e
Abiyoot – Akka hamatti madaawe

Manguddoon gosaa akka aadaatti gumaa baasisuudhaan wal shaffeeysuuf carraaqaa jiran.

Warra du’e Rabbi haa araaramuuf
kan madaawe, Rabbi haa fayyisu.
Firaa fii maatii, Rabbi Sabrii isiniif haa kennu.
Obboleeysi Sufiyaan kan as magaalaa Minneapolis qubatu waan tahee, taaziyaan asuma Minneapolis tti galte jechuudha, Rabbi obsa siif haa kennu. Via Jelil Abdella